Lek. stom. Ewa Mazur

Absolwentka Wydziału Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej 1991 Wieloletnie doświadczenie w leczeniu protetycznym. Ukończyła studia uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Specjalizacja ze stomatologii I° ze stomatologii ogólnej

Lek. dent. Katarzyna Schneider

Absolwentka Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PUM 2012. Jako doktorantka w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami, jednocześnie badajac możliwości leczenia implantoprotetycznego w trudnych przypadkach. Aktualnie w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej.

Lek. chir. Waldemar Mazur

Absolwent PAM 1990. Doświadczenie zdobyte na oddziałach szpitala w Zdunowie. Od wielu lat pracuje na oddziale chirurgicznym Stargardzkiego szpitala. Jego wiedza i doświadczenie stanowią bardzo efektywną kompilację. Zamiłowanie do chirurgii jest zaś gwarancją precyzji i dokładności w wykonywaniu zabiegów.

Lek. stom. Przemysław Nowicki

Absolwent Wydziału Stomatologicznego PAM Młody wiek nie oznacza w tym przypadku braku doświadczenia, lecz przeciwnie - wnosi nowe pomysły i eliminuje rutynę Ciągle uczestniczy w rozmaitych szkoleniach, nieustannie podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności

lek. dentysta Anna Krasnoborska-Nowicka

 Absolwentka Wydziału Stomatologicznego PUM.
Obecnie pracuje w Zakładzie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,
gdzie na co dzień realizuje swoją pasję w dziedzinie zabiegowej oraz kształci się w zakresie specjalizacji
z chirurgii szczękowo-twarzowej.

Asyst. stom. Bożena Daniłowska-Kuleta

Asyst. stom. Malwina Janduła